รักษ์นิยม
พิษณุโลก


หลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตก
หลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตก
หลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตก
หลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตก
หลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตก