รักษ์นิยม
พิษณุโลก


รูปหล่อหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร จ.พิจิตร
รูปหล่อหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร จ.พิจิตร
รูปหล่อหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร จ.พิจิตร
รูปหล่อหลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร จ.พิจิตร